Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Zbiory

Zbiory naszej biblioteki obejmują:
  • księgozbiór główny – 13 139 woluminów
  • księgozbiór podręczników i broszur – 4382 egz. (w tym podr. z dotacji MEN)
  • 152 kaset wideo (VHS)
  • 44 kasety magnetofonowe
  • 152 płyty DVD (filmy)
  • 13 płyt CD-ROM (programy edukacyjne)
  • czasopisma – 5 tytułów