Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2016 roku. Uroczyste powołanie koła odbyło się na mszy św. 07 grudnia 2016 r. podczas trwania Misji Miłosierdzia w parafii pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej w Łasku. We mszy uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Powołania dokonał ks. Sebastian Krawczyk – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Do koła należy 27 uczniów, którzy z zaangażowaniem biorą udział w akcjach wynikających z kalendarza Caritas Archidiecezji Łódzkiej, jak również tych organizowanych przez nasze koło. Opiekunami SKC są: p. Maria Małecka, p. Aneta Łącz i p. Katarzyna Mazur. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 SKC podjęło następujące działania:

WRZESIEŃ

Nabór członków koła oraz spotkanie organizacyjne.

PAŹDZIERNIK

Członkowie SKC wraz z opiekunami wzięli udział w  porządkowaniu opuszczonych grobów na cmentarzu w Łasku. Zakupili również kwiaty i znicze na te groby.

LISTOPAD

Członkowie SKC wzięli udział w zbiórce słodyczy w ramach akcji  „Serce na gwiazdkę”. Zebrane 42 kg słodyczy zostały dostarczone do biura Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Poza tym w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” sprzedawali świece Caritas w Kościele. Dzięki tej akcji coroczne wpływy, uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, przeznaczane są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach oraz na pomoc edukacyjną. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy. W tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

Zorganizowano również akcję „Drzewko Serc”, dzięki której 15 uczniów naszej szkoły i 2 osoby spoza niej, otrzymało paczki od ludzi „dobrych serc”, należących do parafii pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej w Łasku.

Kolejną akcją SKC była sprzedaż ciast, z których pieniądze przeznaczono na paczki bożonarodzeniowe dla uczniów naszej szkoły.

GRUDZIEŃ

Członkowie SKC brali udział w akcji „Czekoladowy Święty Mikołaj”, kontynuowali akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Wolontariusze SKC sprzedawali świece i mikołaje w każdą niedzielę na mszach św.  w Kościele pod wezwaniem  św. Faustyny Kowalskiej.

W dniach 9 – 10 grudnia przeprowadzili akcję, polegającą na  zbiórce żywności w łaskich marketach BIEDRONKA i KAUFLAND . Wolontariusze zebrali 487 kg produktów spożywczych, z czego do biura Caritas Archidiecezji Łódzkiej zostały przekazane 162 kg. Pozostała część została przeznaczona na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin dzieci uczących się w naszej szkole, Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku , Przedszkolu Publicznym „Słoneczko” i pracowników obsługi pracujących w naszej szkole. Łącznie zostało wykonanych 60 paczek świątecznych. Dodatkowo członkowie SKC sprzedawali w kościele stroiki i karty świąteczne. Dochód z tej sprzedaży został przeznaczony na potrzeby SKC.

Caritas1 Caritas2Caritas5

Caritas3 Caritas4  Caritas6