Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Rekrutacja 2016/17

REKRUTACJA 2016/2017 do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkól ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkól dla dorosłych w województwie łódzkim (…) zarządza się, co następuje:

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 2 lipca 2016 godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2016.