Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Rada Rodziców

Środki z Rady Rodziców są przeznaczane na:

-zakup książek i nagród dla uczniów,
-dofinansowanie konkursów i zawodów;
-przejazdy na zawody i konkursy;
-pomoce dydaktyczne;
– doposażanie pracowni;
-dofinansowanie do wycieczek szkolnych.