Program Wychowawczo-Profilaktyczny | Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku

Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY