Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Pomoc psych.-pedagog.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła oferuje uczniom udział w:

• kołach przedmiotowych

• konsultacjach z poszczególnych przedmiotów

• kole przyjaciół biblioteki

• zajęciach wyrównawczo-edukacyjnych

• zajęciach sportowych