Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

4 grudnia 2018 r. w P.G. nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku odbyła się uroczystość, w związku z obchodami Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Jesteśmy tacy sami – z sercem dla niepełnosprawności”. Konkurs zorganizowany został dla uczniów naszego gimnazjum i uczniów S.P. nr 5 im. Mikołaja Kopernika.

Celami nadrzędnymi uroczystości było zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat niepełnosprawności oraz kształtowanie postawy tolerancji. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. Przeprowadzono go w obu budynkach szkoły. Uroczystość uświetniły występy dzieci, prezentacje i montaże słowno – muzyczne oraz wystawa prac konkursowych. Organizatorami uroczystości byli nauczyciele wspierający: Pani Ewa Bednarek, Pani Mariola Wyrwas – Witusik oraz Pani Lidia Zawadzka – Zgrajka. Zwycięzcom gratulujemy.