Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października br., z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, zorganizowano akcję pod hasłem „Zareaguj na przemoc”. Każdy uczeń i pracownik szkoły mógł dobrowolnie złożyć podpis świadczący o gotowości do dojrzałego reagowania na wszelkie akty przemocy w szkole i poza nią.

Celem akcji było uwrażliwienie społeczności szkolnej na problem przemocy (w tym: rówieśniczej
i cyberprzemocy).

Zdjęcia