Koło Przyjaciół Biblioteki | Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku

Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Koło Przyjaciół Biblioteki

Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Skupia ono uczniów z różnych klas I – III , którzy wspomagają prace biblioteki w poszczególnych zespołach:
  1. Zespół konserwacji i opracowania zbiorów: pieczętowanie nowości, wypisywanie kart, oprawa książek
  2. Zespół udostępniania zbiorów: dbałość o porządek na półkach, włączanie kart czytelników i kart książek
  3. Zespół artystyczny: pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wystaw, kiermaszów książek
  4. Zespół dziennikarski: redagowanie gazetki szkolnej „Bez Komentarza”.
Zajęcia Koła odbywają się w poniedziałki o godzinie 13.30-14.20.