Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Koło Przyjaciół Biblioteki

Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Skupia ono uczniów z klas III gimnazjum, którzy wspomagają prace biblioteki w poszczególnych zespołach:
  1. Zespół konserwacji i opracowania zbiorów: pieczętowanie nowości, wypisywanie kart, oprawa książek
  2. Zespół udostępniania zbiorów: dbałość o porządek na półkach, włączanie kart czytelników i kart książek
  3. Zespół artystyczny: pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wystaw, kiermaszów książek
Zajęcia Koła Przyjaciół Biblioteki w II półroczu nie odbywają się.