Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Historia

Zanim zostało utworzone Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku trwały dyskusje na temat umiejscowienia gimnazjów w naszej miejscowości. Na kolejnych sesjach Rady Miejskiej debatowano nad wyborem jednego z dwóch wariantów. Ostatecznie zdecydowano, że jedno z gimnazjów powstanie w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3. Tak więc od 1 września 1999 roku rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum nr 2 na ulicy Berlinga 1.

Gdy już wiadomo było, gdzie powstaną gimnazja w Łasku , przystąpiono do wyboru dyrektorów. Konkursy przebiegały bardzo sprawnie. Dyrektorem naszej szkoły została pani Anna Złomańczuk dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. 31 stycznia 2002 r. pożegnaliśmy panią dyrektor twórczynię naszego gimnazjum, która zakończyła już pracę w Oświacie. Na stanowisko dyrektora awansował były wicedyrektor pan Piotr Koper. Jego dawne stanowisko objął pan Witold Skurpel. 1 września 2008 roku nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły. Nowym wicedyrektorem została pani Maria Małecka. 1 sierpnia 2012 r. odbył się konkurs na dyrektora gimnazjum. 1 września 2012 r. nowym dyrektorem szkoły została pani Ewa Ołownia, a wicedyrektorem pani Ewelina Nowicka. Dwa lata później nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku wicedyrektora i od 1 września 2014 r. do 2015 roku stanowisko to piastowała pani Agnieszka Felcenloben. 

Szkoła została założona na podstawie art.5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/Dz.U.z 1996 nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 1999 nr V/40/99. W pierwszym roku 1999/2000 szkoła liczyła 7 oddziałów: 1a – 29 uczniów, 1b – 27 uczniów, 1c – 27 uczniów, 1d – 27 uczniów, 1e – 28 uczniów, 1f – 28 uczniów, 1g – 26 uczniów.