Archipelag Skarbów

W dniach 18-19 maja drugoklasiści wzięli udział w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”, akredytowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prowadzący zachęcali młodzież do życia wolnego od używek, pornografii i czekania z rozpoczęciem współżycia seksualnego do ślubu.

Uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę, ale mogli aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach, proponowanych przez prowadzących. Istotne było to, że każdy uczestnik był zwycięzcą.

Ważnym elementem programu był festiwal twórczości. Młodzież, wykorzystując swój potencjał i kreatywność, przedstawiła w twórczy sposób przesłania m.in.  na temat miłości czy szacunku do kobiet.

W spotkaniu informacyjno-szkoleniowym wzięli udział również nauczyciele i rodzice.

Zdjęcia