Monthly Archives: Grudzień 2016

Jasełka

W ostatni dzień nauki, przed przerwą świąteczno-noworoczną, cała społeczność szkolna wzięła udział w Jasełkach, które przygotowała wraz z uczniami s. Alina. Aktorzy przypominali widzom, na czym tak naprawdę polegają święta Bożego Narodzenia: ma być to czas zadumy, pojednania z Bogiem, czas obfitujący w radość i spokój. Przedstawienie skłaniało do refleksji nad samym sobą oraz sposobem obchodzenia świąt. Uczniowie występujący na scenie uświadamiali, że to nie prezenty są najważniejsze, a możliwość m.in. spędzenia czasu z bliskimi.

W ostatniej części programu wszyscy mieli okazję do wspólnego kolędowania. Oprawę wokalno-plastyczną pomogły przygotować: p. Ewa Pielucha i p. Bożena Kluch.

Zdjęcia

Pierwsza pomoc- zajęcia dla uczniów

W piątek uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, w szczególności motocyklistom. Uczniowie byli czynnie zaangażowani w wykonywanie działań ratowniczych, mogli również wykazać się własną wiedzą. Najbardziej aktywni zostali wynagrodzeni upominkami. Medyczny sprzęt i ciekawy przekaz sprawiły, że uczniowie bardzo wysoko ocenili szkolenie.

Dzisiejszą akcję przeprowadzili przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”. Serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć

Zdjęcia dzięki uprzejmości LGD „Dolina Rzeki Grabi”.

Debata pt. „Z cyberprzemocą mi nie do twarzy”

W środę, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łasku, mł. asp. Szymon Łubisz poprowadził w naszej szkole debatę pod hasłem „Z cyberprzemocą mi nie do twarzy”.

Na początku spotkania pani pedagog Katarzyna Mazur i mł. asp. Katarzyna Staśkowska (oficer prasowy) powitały zaproszonych gości: p. Jolantę Nowak-Popławską z Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Łasku,

p. Beatę Mielczarek- sekretarza Urzędu Miejskiego w Łasku, p. Włodzimierza Nowickiego- przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Łasku, mł. insp. Zbigniewa Polka- I zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, mł. asp. Szymona Łubisza z Zespołu ds. Nieletnich, sierż. Patrycję Ligner z KPP,

p. Krzysztofa Ziętalę (dyrektora) i p. Dorotę Turowiecką (pedagoga) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku, p. Iwonę Gabarę- pedagoga z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku, p. Małgorzatę Jadczak- pedagoga z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Łasku-Kolumnie,

p. Aleksandrę Kłos- dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku, p. Ewę Ołownię (dyrektora) oraz przedstawicieli klas Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku.

Następnie głos zabrali: p. Ewa Ołownia i mł. insp. Zbigniew Polk, zwracając uwagę na powagę tematu debaty oraz konieczność podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie. W zagadnienia cyberprzemocy wprowadziła zebranych sierż. Patrycja Ligner, a mł. asp. Szymon Łubisz zaprezentował dwa filmy, będące podstawą do przeprowadzenia późniejszej debaty.

Wnioski z dyskusji wygłosiła uczennica klasy III D- Adrianna Krakowiak.

Pani Katarzyna Mazur przybliżyła zgromadzonym gościom formalne działania, które podejmuje nasza szkoła w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy. Ogłosiła również konkurs na pracę promującą bezpieczne zachowanie w sieci.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na terenie szkoły 7 lutego 2017 r. – podczas Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

cyberprzemoc1

Galeria zdjęć

Edukacja nt. cyberprzemocy

W poniedziałek  naszą szkołę odwiedziła p. Anna Nowakowska- edukator ds. cyberprzemocy ze stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, która wygłosiła prelekcję dla uczniów na temat cyberprzemocy. Dla uczniów klas pierwszych i nauczycieli pani edukator poprowadziła również warsztaty.

W czwartek krótką prelekcję dla rodziców wygłosił pedagog- p. Katarzyna Mazur. Rodzice mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego oraz zapisania się na bezpłatne warsztaty.

Pani pedagog przypomniała również o istnieniu w naszej szkole Zespołu ds. bezpieczeństwa online oraz przedstawiła skład Zespołu.

Działania w zakresie bezpieczeństwa w Internecie będą kontynuowane na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach.