Monthly Archives: Listopad 2015

Szkolenie „Standard bezpieczeństwa online w placówkach oświatowych”

25 listopada br. (środa) Pani Katarzyna Mazur (pedagog szkolny) i Pani Marta Sokołowska-Gajdzińska (psycholog szkolny) przeprowadziły dla nauczycieli i rodziców szkolenie na temat bezpieczeństwa online w szkole. Tematyka obejmowała zagrożenia cyberprzestrzeni, zalety edukacyjne Internetu oraz standard bezpieczeństwa online przygotowany, specjalnie dla placówek oświatowych, przez Fundację Odkrywców Innowacji.

Celem standardu jest:

  1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz otoczenia społecznego
  2. podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej istniejącej w danej placówce
  3. przygotowanie placówek do właściwego reagowania w przypadku wystąpienia cyberproblemów
  4. wprowadzenie podstawowej znajomości e-zagrożeń

W szkoleniu wzięło udział 25 nauczycieli i 12 rodziców.

Turniej Piłki Halowej „Wykopmy dopalacze- kibicujmy bezpiecznie”

W piątek, 20 listopada br. nasza szkoła zorganizowałaTurniej Halowej Piłki Nożnej pod hasłem „Wykopmy dopalacze- kibicujmy bezpiecznie”. W tym roku główną ideą turnieju było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia związane z używaniem przez nich tzw. dopalaczy.

Patronat nad przedsięwzięciem objął m.in. Maciej Bukowiecki – prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu oraz Burmistrz Łasku- Gabriel Szkudlarek. Do pomocy w organizacji tegorocznego turnieju włączyli się także przedstawiciele stowarzyszenia służb mundurowych IPA Region Łask. W  turnieju wzięły udział drużyny reprezentujące Komendę Powiatową Policji, Straż Pożarną, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego oraz dwie drużyny uczniów naszego gimnazjum.

Gości i zawodników przywitała  Pani Dyrektor – Ewa Ołownia, oddając następnie głos uczniom, którzy przygotowali prezentację multimedialną, w której omówili zagrożenia związane z sięganiem po substancje psychoaktywne, w tym niebezpieczne „dopalacze”. Wszyscy obecni na hali otrzymali też ulotki informacyjne przygotowane przez młodzież.

Następnie przyszedł czas na rywalizację piłkarską drużyn w systemie „każdy z każdym”. Zawodników zagrzewali do walki „fair play” nasi uczniowie, którzy specjalnie na to spotkanie przebrali się i przygotowali plakaty o tematyce związanej z dopalaczami.

Zwycięską drużyną zostali reprezentanci 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Na drugim miejscu uplasował się zespół z Komendy Powiatowej Policji, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Straży Pożarnej. Czwarte i piąte miejsce zajęły drużyny uczniów.

2312

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Debata

17 listopada br. uczniowie klasy III B- Bartek Bąk i Michał Laszczyk poprowadzili debatę  na poniższe tematy:

  1. Jakie są zasady dobrego funkcjonowania samorządu uczniowskiego w szkole?
  2. O czym powinniśmy decydować wspólnie?

W debacie, która odbyła się na zasadach kulturalnej dyskusji, wzięli udział przedstawiciele każdej klasy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Pani Dyrektor Ewa Ołownia oraz zaproszeni nauczyciele.

Wnioski z debaty będą przekazane do wiadomości „trójek klasowych” i wychowawcom.

6d

Więcej zdjęć tutaj.

Święto Niepodległości w naszej szkole

13 listopada br. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowany przez uczniów klasy II A.

To ważne wydarzenie zostało zaakcentowane montażem słowno-muzycznym z udziałem uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum.

Zapraszamy do galerii zdjęć.