Monthly Archives: Czerwiec 2015

Zakończenie Roku Szkolnego – OGŁOSZENIE

Rok szkolny kończymy 26.06.2015 r.

O godzinie 8.00-msza święta w kościele św. Faustyny.

O   godzinie 9.00-uroczyste zakończenie dla  klas I i II

O godzinie 10.30- uroczyste zakończenie  dla klas III.

Gimbusy w tym dniu odjeżdżają o godzinie 13.00Już po Pikniku Rodzinnym

Więcej zdjęć w galerii.

Sukces Naszej uczennicy w konkursie „Szkoła zawodowa- mój wybór”

„Szkoła zawodowa – mój wybór” – to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach trwającego Roku Szkoły Zawodowców.

Konkurs został ogłoszony 3 listopada 2014 r. i był skierowany do uczniów gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół zawodowych.

Prace konkursowe, na poziomie wojewódzkim, były rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym w trzech kategoriach: praca pisemna, praca plastyczna, film. Do kuratoriów oświaty wpłynęło łącznie 3173 prace.

Prace oceniane były przez komisje konkursowe powołane przez poszczególnych Kuratorów Oświaty.

Następnie najlepsze prace w każdej kategorii zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kuratoria oświaty przekazały łącznie 88 prac (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), w tym 31 prac pisemnych, 30 prac plastycznych i 27 filmów.

Na etapie centralnym komisja konkursowa wyłoniła 18 laureatów, po trzech w każdej
z trzech kategorii, z uwzględnieniem typu szkoły: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. W trakcie gali finałowej poznaliśmy ich nazwiska.

Ogłoszenie wyników konkursu na etapie wojewódzkim nastąpiło 16 czerwca 2015 r.

Julia Operacz (uczennica kl.IIIc) ZAJĘŁA  I  MIEJSCE w KONKURSIE  „SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” w kategorii plastycznej na etapie wojewódzkim.

Ostatni numer „Bez Komentarza” w roku szkolnym 2014/2015

17 czerwca ukaże się 5 – ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki szkolnej „Bez Komentarza” .