Turniej piłki nożnej - Bezpieczne kibicowanie

Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

„ZGAŚMY RYZYKO”

19 października br. uczniowie klasy I c oraz klasy III a wraz z nauczycielami wzięli udział w szkoleniu „ZGAŚMY RYZYKO”, dotyczące zagrożeń, jakie niesie ze sobą zatrucie tlenkiem węgla. Szkolenie miało na celu szerzenie wiedzy na temat zagrożeń pożarowych oraz wynikających z zatruć tlenkiem węgla. Przeprowadził je przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku kpt. mgr inż. Kamil Perliński.

„Odlot czy upadek”

W dniu 17.10.2016 r. w naszej szkole trener Pracowni Szkoleniowej KROKUS z Krakowa przeprowadził zajęcia warsztatowe „ODLOT CZY UPADEK”  dla uczniów klas drugich, nauczycieli i chętnych rodziców. Zajęcia były realizowane w ramach rządowego programu  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Projekt był poświęcony głównie tematyce dopalaczy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz zjawisku uzależnienia.

XVI Dzień Papieski

19 października br. poszczególni uczniowie klasy II b, II a i III a  uczcili, pod kierunkiem s. Aliny, Dzień Papieski. W tym roku był obchodzony w Polsce 9 października pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. 

W związku z wydarzeniem, w szkole odbył się apel, który składał się z przedstawienia, ukazującego zachłanność dzisiejszego człowieka oraz dyskretne wołanie o miłość i miłosierdzie. Wyśpiewano także życie Jana Pawła II, a w prezentacjach przedstawiono sposób, w jaki nasz Patron ukazywał Boga bogatego w miłosierdzie.

Na tę okoliczność w szkole została przygotowana również specjalna dekoracja oraz wystawa biblioteczna, przybliżająca postać Jana Pawła II.

Młodzież zaangażowała się także w wolontariat „Fundacja – Dzieło Nowego Tysiąclecia”, prowadząc zbiórkę publiczną na fundusz stypendialny dla zdolnej, ubogiej młodzieży (tzw. „Żywy pomnik Jana Pawła II”). Dodatkowo chętni uczniowie przygotowali plakaty z własną interpretacją tegorocznego hasła Dnia Papieskiego.

12

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obchodów: XVI Dzień Papieski

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele Rady Miejskiej w Łasku- Pan Adam Marek i Pan Włodzimierz Nowicki- uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji Pani Dyrektor złożyła nauczycielom życzenia, przytaczając na koniec słowa B. Conklina:

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy,
 kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
 dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania
 rzadkiej umiejętności zachęcania innych
 do myślenia, marzenia, poznawania,
 próbowania, działania!”

Życzenia złożyli również: w imieniu Rady Miejskiej- Pan Adam Marek oraz w imieniu Rady  Rodziców- Pan Leszek Tadych. Podczas obchodów uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a następnie ich wychowawcy zawiązali społeczności klasowe.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas trzecich, w wesołej i życzliwej atmosferze, „oficjalnie” przyjęli młodszych kolegów do społeczności szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Galeria

Światowy Tydzień Zwierząt

6 i 7 października w  ramach Światowego Tygodnia Zwierząt  biblioteka szkolna zorganizowała na I piętrze wystawę książek, którą obejrzeli uczniowie wszystkich klas oraz wysłuchali pogadanki o zwierzętach. Zaprezentowane książki były wypożyczane do domu.

Zdjęcia