Turniej piłki nożnej - Bezpieczne kibicowanie

Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Szkołą Dialogu

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami – tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, nie obchodzi ich ludzkie życie! Sprzedając dopalacze, sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości, czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Zostanie ona przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich i powiatów.

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Służy dzieciom i młodzieży, którzy potrzebują wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia możliwość wyrażania trosk, rozmowy o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 r. specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji na temat przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 r. 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer jest przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

Zakończenie Roku Szkolnego – OGŁOSZENIE

Rok szkolny kończymy 26.06.2015 r.

O godzinie 8.00-msza święta w kościele św. Faustyny.

O   godzinie 9.00-uroczyste zakończenie dla  klas I i II

O godzinie 10.30- uroczyste zakończenie  dla klas III.

Gimbusy w tym dniu odjeżdżają o godzinie 13.00Już po Pikniku Rodzinnym

Więcej zdjęć w galerii.

Sukces Naszej uczennicy w konkursie „Szkoła zawodowa- mój wybór”

„Szkoła zawodowa – mój wybór” – to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach trwającego Roku Szkoły Zawodowców.

Konkurs został ogłoszony 3 listopada 2014 r. i był skierowany do uczniów gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół zawodowych.

Prace konkursowe, na poziomie wojewódzkim, były rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym w trzech kategoriach: praca pisemna, praca plastyczna, film. Do kuratoriów oświaty wpłynęło łącznie 3173 prace.

Prace oceniane były przez komisje konkursowe powołane przez poszczególnych Kuratorów Oświaty.

Następnie najlepsze prace w każdej kategorii zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kuratoria oświaty przekazały łącznie 88 prac (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), w tym 31 prac pisemnych, 30 prac plastycznych i 27 filmów.

Na etapie centralnym komisja konkursowa wyłoniła 18 laureatów, po trzech w każdej
z trzech kategorii, z uwzględnieniem typu szkoły: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. W trakcie gali finałowej poznaliśmy ich nazwiska.

Ogłoszenie wyników konkursu na etapie wojewódzkim nastąpiło 16 czerwca 2015 r.

Julia Operacz (uczennica kl.IIIc) ZAJĘŁA  I  MIEJSCE w KONKURSIE  „SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” w kategorii plastycznej na etapie wojewódzkim.